Chodnik 920Blog

Dlaczego wynik jakości jest tak istotny dla efektywności Kampanii Google Adwords?

Google Adwords jest najbardziej zaawansowanym narzędziem marketingowym, działającym na zasadzie Pay Per Click (płatność za kliknięcie). Składa się z wielu elementów, które należy uwzględnić przy planowaniu i prowadzeniu kampanii.

Ranking strony internetowej - mapa kliknięć

Każde słowo kluczowe posiada tzw. “quality score” czyli wynik jakości, mówiący o tym, w jakim stopniu dana fraza odzwierciedla istotę kampanii i stronę do której kieruje.

Wraz z rozwojem kampanii reklamowej znaczenia nabierają kolejne czynniki, mające wpływ na jej efektywność, jak np. “click thourgh rate” czyli mapa kliknięć oraz zaangażowanie, jakie generuje strona startowa. Z biegiem czasu Google pozyskuje informacje o tym, w jaki sposób słowa kluczowe odnoszą się do zawartości danej strony.

Przy tworzeniu kampanii frazy kluczowe dodawane są do wybranych grup - “Adgroup”. Podczas wprowadzania danego słowa wyświetla się przycisk “użyj obrazu”/“wprowadź hover” - po najechaniu na niego kursorem myszki można zobaczyć wynik jakości dla tego słowa kluczowego. Na ten wskaźnik składa się także odpowiedni komentarz, skorelowany z charakterem danej witryny oraz stopień, w jakim wybrana fraza odzwierciedla zawartość reklamy.

Im bardziej reklama będzie korespondować ze słowem kluczowym i im trafniej będzie dobrana strona docelowa tym wynik jakości wyszukiwania będzie lepszy. Ma to wpływ na efektywność kampanii, ale także na koszt reklamy - cenę za jedno kliknięcie.

Płatność za efekty

Wynik jakości wyszukiwania oceniony na 7 punktów w 10 punktowej skali jest określana jako przeciętna. W przypadku, gdy wszystkie słowa mają tę samą ocenę koszt reklamy będzie kształtował się na poziomie ceny licytacji, gdzie wszystko inne jest na tym samym poziomie. Na cenę wpływa także poziom kompletności reklamy i mapa kliknięć. Przy wyższym wyniku jakości koszt za jedno kliknięcie będzie niższy, w przybliżeniu nawet o 10% za każdy punkt powyżej 7, co oznacza, że przy ocenie 9/10 cena kampanii będzie o 20% niższa od tej ze współczynnikiem 7/10. Wynik jakości wyszukiwania ma więc wpływ nie tylko na efektywność reklamy, ale także na jej ostateczny koszt za kliknięcie.

Google Adwords

Jak podnieść wynik jakości wyszukiwania w kampanii Google Adwords?

Uzyskanie wysokiego wyniku jakości świadczy nie tylko o skuteczności reklamy i trafnym dobraniu strony docelowej, ale pozwala także na optymalizację nakładów finansowych, jakie trzeba przeznaczyć na przeprowadzenie kampanii. Jak to osiągnąć?

Przede wszystkim należy skupić się na podstawowych czynnikach, wpływających na optymalizację wyniku, takich jak:

Projekt reklamy

Jakość reklamy, która zależy od jej skorelowania ze słowami kluczowymi, stanowi decydujący czynnik w kwestii kosztów kampanii “Pay Per Click”. Im frazy trafniej określają reklamę, tym bardziej prawdopodobne jest kliknięcie odbiorcy, dlatego należy upewnić się, że słowa kluczowe będą zawarte także w treści kampanii i adresie strony. Kluczowe znaczenie ma w tym wypadku także tytuł reklamy. 

Aby dobrze zaprojektować reklamę trzeba wybrać ograniczoną liczbę słów kluczowych dla jednej kampanii. Dlatego dla wielu produktów najlepiej jest przygotować osobne reklamy. Wraz z rozwojem kampanii znaczenia nabiera kolejny czynnik, jakim jest ranking kliknięcia - “click through rate”. Ma on wtedy główny wpływ na wynik jakości w wyszukiwarce - nieistotne jest jak trafnie dobrane zostały słowa kluczowe w stosunku do zawartości reklamy,jeśli nie wygenerowały one wystarczającej ilości kliknięć. Częstą tego przyczyną są błędy gramatyczne lub niepoprawna pisownia słów, która redukuje liczbę kliknięć.

Strona docelowa

Strona docelowa jest miejscem, do którego trafia odbiorca reklamy po kliknięciu w nią. Konieczne jest więc dobranie takich słów kluczowych, które będą z nią korespondowały. Frazy powinny zawierać się w tzw. meta danych oraz kopii strony, ponieważ w innym wypadku Google nie uzna zawartości za odpowiednią do przypisanych słów kluczowych. Strona docelowa nabiera większego znaczenia w zaawansowanej fazie kampanii, kiedy coraz większy wpływ na wynik jakości ma zaangażowanie użytkowników, czyli liczba kliknięć w daną reklamę. Wskaźniki mają wysokie odbicie i niski czas na stronie.

Koncentracja na efektywności

Jakość kampanii jest niezwykle istotna dla efektywności kampanii Google Adwords. Właściwe jej przygotowanie pozwala także na redukcję kosztów. Po rozpoczęciu działań reklamowych należy dodać wskaźniki jakości reklamy do panelu, odpowiednio je sortując. Dzięki temu można na bieżąco weryfikować efektywność dobranych słów kluczowych i udoskonalać reklamy, mające najniższy wskaźnik jakości. W ich wypadku należy sprawdzić, czy w użyte słowa kluczowe znajdują się także w zawartości strony docelowej oraz jej meta danych. Jeśli frazy zostały umieszczone w odpowiednich miejscach trzeba zweryfikować ocenę reklamy przypisaną na podstawie kliknięć i zaangażowania - “engagement metrics od the landing page”. Dalsze prowadzenie kampanii polega w znacznej mierze na ponownej analizie powyższych czynników.

W Extreme Coding projektujemy  profesjonalne kampanie reklamowe zarówno dla klientów polsko, jak i anglojęzyczych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Chodnik 920Oferta

Online marketing

Strategia budująca Twój biznes
Online marketing

Customers from around the World
at one's fingertips..

Get in touch with us, let'talk. We have a great coffee :)

Honeycomb

Osiedle Nikiszowiec

Niezwykłe miejsce, które powstało ponad 100 lat temu. Jedyny i niepowtarzalny klimat. Osiedle na terenie którego zwalnia czas i na chwilę przenosimy się wiele lat wstecz. Obowiązkowy punkt na mapie Śląska, który trzeba odwiedzić.

Chodnik 920Regularne, ciekawe informacje raz w miesiącu

Newsletter

Chodnik 920Kawa?

Zapraszamy do Katowic!

Extreme Coding
ul. Warszawska 40/2A
40-008 Katowice
Polska

Skrobnij do nas
Chodnik 920Fajrant

Pracujemy 0800:1600 CET

Poniędziałek - piątek
Jest ,
- głębokość - / px
Górnik
Awwwards