extremecoding.pl

komputery, internet, multimedia

tworzenie aplikacji mobilnych
Multimedia

Jak wygląda tworzenie aplikacji mobilnych?

Tworzenie aplikacji mobilnych to kluczowa wiedza, jeśli planujemy stworzenie własnego produktu. Pozwoli zrozumieć przebieg projektu i lepiej nim zarządzać. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat tego, jak wygląda tworzenie aplikacji mobilnych. Dokładny przebieg procesu będzie się różnić w poszczególnych firmach, jednak ogólne zasady organizacji są do siebie bardzo zbliżone.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie są główne etapy tworzenia apliakcji
  • jak wyglądają poszczególne etapy tworzenia apliakcji
  • co się dzieje po wypuszczeniu aplikacji narynek

Tworzenie aplikacji moblinych – główne etapy

Aby proces tworzenia aplikacji mobilnej przebiegał sprawnie i efektywnie, niezbędne jest realne zaplanowanie całego przedsięwzięcia. Na każdym etapie tworzenia, kluczowe jest dokładne zrozumienie specyfiki projektu i celów biznesowych.

Możemy wyróżnić następujące etapy tworzenia aplikacji mobilnych:

  1. Dokładna analiza i rozpoznanie potrzeb.
  2. Wyznaczenie planu i określenie ram czasowych.
  3. Design projektu.
  4. Tworzenie aplikacji tzw. development.
  5. Wdrożenie aplikacji mobilnej.
  6. Monitoring i rozwój aplikacji.

Charakterystyka poszczególnych etapów tworzenia aplikacji

Tworzenie aplikacji mobilnych należy rozpocząć od wnikliwego przeanalizowania najważniejszych elementów projektu. Na tym etapie poszukuje się odpowiedzi na takie pytania, jak: kim jest użytkownik docelowy i jakie ma oczekiwania, w jaki sposób aplikacja może być przydatna dla danej grupy docelowej oraz jak odpowiednio trafić w jej potrzeby.

Znając potrzeby, ustala się ramowy plan działania, uwzględniając czas potrzebny do realizacji projektu. Firmy wytwarzające oprogramowanie często korzystają z metodologii Agile. Poszczególne funkcjonalności dostarczane są cyklicznie, w ramach kilkutygodniowych sprintów. Regularnie wykonuje się podsumowania i retrospekcje, podczas których członkowie zespołu dzielą się feedbackiem by zwiększyć efektywność pracy.

Kolejnym etapem jest ustalenie wizualnej strony produktu. Zespół koncentruje się na tym, by aplikacja była łatwa w obsłudze i miała przyjemny wygląd. Dbałość o szczegóły pozwoli przyciągnąć uwagę klientów i uzyskać pozytywne opinie o produkcie.

Następnie rozpoczyna się etap tworzenia aplikacji, czyli pisanie kodu. Towarzyszy mu testowanie, które ma na celu wyszukanie błędów w działaniu oprogramowania. Pozwala tu uniknąć dodatkowych kosztów, które mogą się pojawić, jeśli błędy wyjdą na jaw po wypuszczeniu aplikacji na rynek.

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników testów i naprawieniu wykrytych błędów przychodzi czas na wdrożenie aplikacji. Początkowo udostępnia się ją małej grupie odbiorców, by zebrać wstępny feedback.

tworzenie aplikacji mobilnych

Co się dzieje po wypuszczeniu aplikacji na rynek?

Choć może się wydawać, że proces kończy się wraz z wdrożeniem produktu, tworzenie aplikacji mobilnych obejmuje również ostatni etap, czyli monitorowanie i rozwój oprogramowania. Gotowej aplikacji lepiej nie zostawiać samej sobie. Chociaż przed wdrożeniem wykonuje się dokładne testy, wykrycie 100% błędów jest właściwie niemożliwe ze względu na to, jak rozbudowana jest funkcjonalność aplikacji. Stale rozwijając aplikację zwiększamy jej atrakcyjność i umożliwiamy dotarcie do nowych odbiorców.